Gadzińscy – Szkoła Jazdy

Kategoria A1 A2

Podział na kategorie

Dawna kategoria A prawa jazdy została podzielona i dodatkowo wzbogacona o nowe możliwości i tak

obecnie mamy kat.:

Kategoria A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3,

mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, czterokołowcem lekkim oraz

motorowerem, minimalny wiek kandydata 16 lat.

Kurs na kategorię A1 składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia

praktycznego.

Szkolenie odbywa się na motocyklu Yamaha YBR 125

Cena kursu na prawo jazdy Kat.A1- 2000 zł ( dla kursantów z naszego ośrodka rabat 100 zł)

Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii A1 – 210 złotych

Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy

własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia

zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla, motocyklem

trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW, czterokołowcem lekkim oraz motorowerem,

minimalny wiek kandydata 18 lat.

Kurs na kategorię A2 składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia

praktycznego.

Szkolenie odbywa się na motocyklu Yamaha MT-03

Cena kursu na prawo jazdy kategorii A2- 2000 (dla kursantów naszego ośrodka rabat 100 zł)

Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii A2 – 210 złotych

Kategoria A

Uprawnia do kierowania każdym motocyklem, minimalny wiek kandydata 24 lata chyba, że posiada

prawo jazdy kat.A2 od 2 lat, to minimalny wiek kandydata wynosi 20 lat.

Kurs na kategorię A składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia

praktycznego.

Szkolenie odbywa się na motocyklu Honda CBF 600N

Cena kursu na prawo jazdy kategorii A – 2000 złotych (dla kursantów naszego ośrodka rabat 100 zł)

Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii A – 210 złotych