Gadzińscy – Szkoła Jazdy

Kategoria B

CKK Perfekt prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii B.

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem

autobusu i motocykla,

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o

ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod

warunkiem zdania dodatkowego egzaminu praktycznego,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A1 ( min. posiadanie kat. -3 lata )

ciągnikiem rolniczym i pojazdami wolnobieżnymi.

Minimalny wiek kandydata to 18 lat.

Cena za kurs prawa jazdy kategorii B- 2100 zł ( dla kursantów naszego ośrodka 1 h jazdy gratis)

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia

praktycznego.

Szkolenie praktyczne odbywa się na samochodach Fiat Punto – dokładnie takich samych, na jakich

przeprowadzany jest egzamin przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.