Gadzińscy – Szkoła Jazdy

Prawo jazdy kat. C

Prawo jazdy kategorii C

Prowadzimy kursy prawa jazdy kategorii C.

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem

autobusu,

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Minimalny wiek kandydata to 21 lat.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii C składa się z 20 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych.

Egzamin panstwowy odbywa się na naszym pojeździe szkoleniowym MAN L2000

Koszt kursu

Cena szkolenia podstawowego – 2600 złotych

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 140 złotych

Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C – 230 złotych

Prawo jazdy kategorii C+E

Centrum Szkoleń Perfect prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii C+E.