Gadzińscy – Szkoła Jazdy

Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E

Centrum Szkoleń Perfect prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii C+E.

Kategoria C+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C, łącznie z

przyczepą (przyczepami).

Egzamin państwowy odbywa się naszym pojeździe szkoleniowym MAN L2000 wraz z przyczepą.

UWAGA! Egzamin na tę kategorię prawa jazdy obejmuje tylko część praktyczną

Minimalny wiek kandydata to 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Szkolenie na kategorię C+E składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin praktyki

Koszt kursu

Cena szkolenia podstawowego – 2700 złotych

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 złotych

Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E – 245 złotych

 

>>szegóły kursu prawo jazdy kat B+E <<